Dejan Despić (1930) kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Rođen je u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu, a zatim studirao na Muzičkoj akademiji – kompoziciju (kod Marka Tajčevića) i dirigovanje (kod Mihaila Vukdragovića). Diplomirao je na oba odseka 1955. godine. Predavao je teorijske predmete u Muzičkoj školi „Mokranjac“ od 1956. do 1965. a od 1965. do odlaska u penziju (1995) na beogradskoj Muzičkoj akademiji (danas Fakultetu muzičke umetnosti). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je od 1999. sekretar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti.

 
This text will be replaced by the flash music player.